Nghiệp vụ du lịch

NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNG

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT

          Số:          /TBLK-CLV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                Đà Nẵng, ngày        tháng 4 năm 2016

   

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNG

Mục tiêu khóa học:

 Kiến thức:

- Trang bị cho học viên kiến thức chuyên môn về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách lưu trú tại khách sạn; đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, an ninh ,chu đáo và lịch sự…

- Trang bị cho học viên các kiến thức khác có liên quan đến nghiệp vụ buồng.

      Kỹ năng:

- Trang bị cho học viên các kỹ năng nghề nghiệp trong việc tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách lưu trú khách sạn.

- Học viên có khả năng làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ của nghiệp vụ buồng. Học viên có khả năng tìm việc làm, tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

- Sau khi học xong Học viên có được các kỹ năng cần thiết đảm đương được các vị trí từ nhân viên phục vụ trực tiếp và các vị trí khác trong khách sạn tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

Đối tượng tham dự: 

Học viên Tốt nghiệp THCS trở lên hoặc văn bằng tương đương

Nội dung khóa học:

Phần 1: Lý thuyết buồng

Bài 1: Giới thiệu chung về nghiệp vụ buồng trong khách sạn

Bài2: Trang thiết bị tiện nghi và cách bài trí sắp xếp

Bài 3: Trang thiết bị, dụng cụ làm vệ sinh

Bài 4: Quy trình làm vệ sinh buồng

Bài 5: Quy trình phục vụ khách lưu trú

Bài 6: Bàn giao ca

Phần 2: Thực hành buồng

Bài 1: Công tác chuẩn bị

Bài 2: Sắp xếp đồ lên xe đẩy

Bài 3: Quy trình vệ sinh buồng

Bài 4: Phục vụ khách trong thời gian lưu trú

Bài 5: Bàn giao ca

 

Thời gian, địa điểm học tập và học phí:

- Thời gian: 1 tháng - 03 buổi trên tuần ( tối 2,4,6 hoặc 3,5,7 hoặc cuối tuần )

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Lạc Việt , 42-46 Phan Châu Trinh

Thủ tục nhập học:

- Đơn đăng ký học nghề theo mẫu của Trường.

- Bản sao bằng TN THCS, THPT hoặc văn bằng tương đương

- Bản sao giấy khai sinh có công chứng

- Ba ảnh 3x4 (có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh) 

 Văn bằng chứng chỉ: 

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề có giá trị trên toàn quốc

   - Số 42-44-46 Phan Châu Trinh, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng;

  - Điện thoại: (0511) 3.553.111; 3.553.444; 0901.124.111; 0965.677.674

 
 
Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn viên 1    
 0236 3553 444   - 0965 677 674
Tư vấn viên 2    
0236 3553 111  -  0901 124 111   
 

Tin liên quan

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT - ĐÀ NẴNG
42 - 44 - 46 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236 3553 111 - 3553 445 - 3553 444 * 0901 124 111 - 0965 677 674
Fax: 0236 3553 446 * Email: caodanglacviet@gmail.com
Trường Cao Đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng