Thư lãnh đạo trường

3423
Chủ tịch HĐQT
Ths. Nguyễn Đức Thịnh

Kính thưa Quý phụ huynh ; cùng các em học sinh .
 

Hội đồng quản trị của Trường xác định :

Sứ mệnh của Trường : Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu ứng dụng;  hội nhập khu vực và quốc tế  góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tầm nhìn của Trường : Phấn đấu đến năm 2020 trở thành trường Đại học đa cấp, đa ngành tại khu vực Miền trung và Tây nguyên; đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ chất lượng cao; có thương  hiệu trong nước;  mang lại lợi ích cho người học và đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực của đất nước .

Với phương châm “ Một nghề nghiệp vững chắc , một tương lai vững vàng “ ; ngoài việc chương trình đào tạo được xây dựng gắn kết với thực tế , Trường còn tổ chức các khóa huấn luyện những kỹ năng cần thiết và trang bị các phương tiện hổ trợ nghề nghiệp sau này cho các em như  tin học, ngoại ngữ chuyên ngành  . 

Với mục tiêu và hướng phát triển đã được xác định. Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu Trường cam kết :

1.      Phấn đấu xây dựng Trường thành một trong những trường  cao đẳng, đại học đào tạo có chất lượng của  khu vực Miền trung và  Tây nguyên.

2.      Tạo môi trường học thuật đa dạng, có uy tín, đạt tới những chuẩn mực quốc gia; xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn ; tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên và sinh viên phát huy tiềm năng của mình.

3.      Cung cấp các chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy tiên tiến, gắn kết và đáp ứng các yêu cầu kinh tế xã hội nhằm phát huy tối đa khả năng sáng tạo, tính thích ứng lao động cạnh tranh của người học trong nền kinh tế tri thức.

4.      Duy trì các chuẩn mực về đạo đức và chất lượng trong việc nghiên cứu, giảng dạy, quản lý và học tập để rèn luyện sinh viên trở thành những con người có đạo đức, có tri thức, có lý tưởng, có hoài bão và sức khỏe phục vụ Tổ quốc Việt Nam.

5.      Tăng cường hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước, trao đổi nhân lực và kinh nghiệm trong đào tạo.

Kính chúc Quý phụ huynh sức khỏe .

Chúc các em học sinh thành đạt trong tương lai .
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT - ĐÀ NẴNG
42 - 44 - 46 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236 3553 111 - 3553 445 - 3553 444 * 0901 124 111 - 0965 677 674
Fax: 0236 3553 446 * Email: caodanglacviet@gmail.com
Trường Cao Đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng